تماس با ما : 44563476-021 info@roghansanati.com

روغن موتور موبیل

پروژه اطلاعات

  • sanati1
  • 31 مرداد 1395

مورد مطالعه

روغن موتور موبیل

موبیل (‏Mobil‏) کمپانی آمریکایی است که در سال 1999 با کمپانی اکسان (‏Exxon‏) ترکیب شد. شركت نفتی ‏اکسان موبیل (‏Exxonmobil‏)‏‎ ‎یکی از بزرگ ترین شركت های نفتی جهان است که در شمال شهر ایروینگ در ‏تگزاس مرکزیت دارد. محصولات تولید شده توسط اکسان موبیل (‏Exxonmobil‏) با سه برند موبیل (‏Mobil‏) ، ‏اکسان (‏Exxon‏) و اسو (‏Esso‏) عرضه می شوند.‏ روغن مویبل 10W-40 نوع کالا: روغن موتور بنزینی Mobil 1 5W50 روغن موبیل 1 5W-50 نوع کالا: روغن صنعتی Mobil 1 ESP Formula 5W-30 روغن موبیل 1 ای اس پی 5W-30 نوع کالا: روغن موتور بنزینی Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 روغن مویبل 1 توربو دیزل 0W-40 نوع کالا: روغن موتور دیزلی Mobil 600W Super Cylinder Oil روغن سیلندر موبیل سوپر 600w نوع کالا: روغن سیلندر بخار Mobil Agri Super 10W-30 روغن موبیل اگری سوپر 10W-30 نوع کالا: روغن چند منظوره Mobil Almo 525 روغن موبیل المو 525 نوع کالا: روغن مته های بادی Mobil Almo 527 روغن موبیل المو 527 نوع کالا: روغن مته های بادی Mobil Almo 529 روغن موبیل المو 529 نوع کالا: روغن مته های بادی Mobil ATF 220 روغن موبیل ای تی اف 220 نوع کالا: روغن دنده اتوماتیک , ATF Mobil ATF 320 روغن موبیل ای تی اف 320 نوع کالا: روغن دنده اتوماتیک , ATF Mobil ATF SHC روغن موبیل ای تی اف اس اچ سی نوع کالا: روغن دنده اتوماتیک , ATF Mobil Chassis Grease LBZ گریس موبیل چسیس ال بی زد نوع کالا: گریس صنعتی Mobil Delvac 1 5W-40 روغن موبیل دلواک 1 5W-40 نوع کالا: روغن موتور دیزلی Mobil Delvac 1230 روغن موبیل دلواک 1230 نوع کالا: روغن موتور دیزلی Mobil Delvac 1240 روغن موبیل دلواک 1240 نوع کالا: روغن موتور دیزلی Mobil Delvac 1320 روغن موبیل دلواک 1320 نوع کالا: روغن موتور دیزلی Mobil Delvac 1330 روغن موبیل دلواک 1330 نوع کالا: روغن موتور دیزلی Mobil Delvac 1340 روغن موبیل دلواک 1340 نوع کالا: روغن موتور دیزلی Mobil Delvac 1640 روغن موبیل دلواک 1640 نوع کالا: روغن موتور دیزلی Mobil Delvac Hydraulic 10W روغن هیدرولیک موبیل دلواک 10W نوع کالا: روغن هیدرولیک Mobil Delvac MX 15W-40 روغن موبیل دلواک ام ایکس 15W-40 نوع کالا: روغن موتور دیزلی Mobil Delvac Super 1400 15W-40 روغن موبیل دلواک سوپر 1400 15W-40 نوع کالا: روغن موتور دیزلی Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 روغن موبیل دلواک ایکس اچ پی اکسترا 10W-40 نوع کالا: روغن موتور دیزلی Mobil DTE 11M روغن موبیل دی تی ای 11 ام نوع کالا: روغن هیدرولیک Mobil DTE 13M روغن موبیل دی تی ای 13 ام نوع کالا: روغن هیدرولیک Mobil DTE 15M روغن موبیل دی تی ای 15 ام نوع کالا: روغن هیدرولیک Mobil DTE 16M روغن موبیل دی تی ای 16 ام نوع کالا: روغن هیدرولیک Mobil DTE 18M روغن موبیل دی تی ای 18 ام نوع کالا: روغن هیدرولیک Mobil DTE 19M روغن موبیل دی تی ای 19 ام نوع کالا: روغن هیدرولیک Mobil DTE 22 روغن موبیل دی تی ای 22 نوع کالا: روغن هیدرولیک Mobil DTE 24 روغن موبیل دی تی ای 24 نوع کالا: روغن هیدرولیک Mobil DTE 25 روغن موبیل دی تی ای 25 نوع کالا: روغن هیدرولیک Mobil DTE 26 روغن موبیل دی تی ای 26 نوع کالا: روغن هیدرولیک Mobil DTE 27 روغن موبیل دی تی ای 27 نوع کالا: روغن هیدرولیک Mobil DTE 798 روغن موبیل دی تی ای 798 نوع کالا: روغن توربین Mobil DTE 832 روغن موبیل دی تی ای 832 نوع کالا: روغن توربین Mobil DTE 846 روغن موبیل دی تی ای 846 نوع کالا: روغن توربین Mobil DTE Excel 100 روغن موبیل دی تی ای اکسل 100 نوع کالا: روغن هیدرولیک Mobil DTE Excel 32 روغن موبیل دی تی ای اکسل 32 نوع کالا: روغن هیدرولیک Mobil DTE Excel 46 روغن موبیل دی تی ای اکسل 46 نوع کالا: روغن هیدرولیک Mobil DTE Excel 68 روغن موبیل دی تی ای اکسل 68 نوع کالا: روغن هیدرولیک Mobil DTE FM 100 روغن موبیل دی تی ای اف ام 100 نوع کالا: روغن چند منظوره Mobil DTE FM 150 روغن موبیل دی تی ای اف ام 150 نوع کالا: روغن چند منظوره Mobil DTE FM 220 روغن موبیل دی تی ای اف ام 220 نوع کالا: روغن چند منظوره Mobil DTE FM 32 روغن موبیل دی تی ای اف ام 32 نوع کالا: روغن چند منظوره Mobil DTE FM 46 روغن موبیل دی تی ای اف ام 46 نوع کالا: روغن چند منظوره Mobil DTE FM 68 روغن موبیل دی تی ای اف ام 68 نوع کالا: روغن چند منظوره

پروژه عکس

روغن موتور موبیل