دسته بندی :

در هر سیستمی که روانکار در جریان باشد ، شاهد فشار روغن در آن خواهیم بود. این موضوع در مورد روغن موتور نیز وجود دارد که البته در موتورهای دیزلی بطور ویژه ای مورد توجه قرار می گیرد.

در هر سیستمی که یک سیال در آن جریان داشته باشد وجود هر نوع مانعی برای عبور جریان سیال می تواند تولید فشار در مسیر سیال نماید. در واقع عامل ایجاد فشار در مسیر یک سیال پمپ نیست، بلکه موانعی هستند که از حرکت آسان سیال در مسیر جلوگیری می کنند (فیلتر، خم های موجود در مسیر، اصطکاکبدنه لوله و …). در واقع پمپ تولید کننده فشار نیست بلکه تولید کننده دبی است.

یکی از مسایلی که اغلب کارشناسان روغن با مصرف کنندگان روغن موتور دارند موضوع افت فشار روغن موتور است. این مشکل بطور عمده در خودروهای سنگین و دیزلی بروز می کند ، چراکه در بیشتر این خودروها نمایشگر فشار روغن وجود داشته و بطور ناخود آگاه راننده به آن حساس می شود.

به دلیل اینکه کشور ما دارای آب و هوای گرم و خشک است در فصول گرم سال و بیشتر در فصل تابستان که دمای هوا افزایش پیدا می کند شکایات زیادی از طرف رانندگان خودروهای سنگین در خصوص افت فشار روغن دیده می شود. که این موضوع به دلیل عدم آگاهی رانندگان از فشار روغن و تعریف آن و محدوده مجاز آن در خودرو بروز پیدا می کند.

نکته ای که تقریبا هیچ وقت به آن دقت نمی شود محدوده مجاز فشار روغن در موتورهای گوناگون است که توسط کارخانه های سازنده در کتابچه راهنمای آنها شرح داده شده است. حفظ فشار روغن پیشنهادی سازنده خودرو اهمیت دارد و هرگونه افزایش یا کاهش از محدوده آن می تواند منجر به خرابی موتور گردد.