تماس با ما : 44563476-021 info@roghansanati.com

جدول معادل یابی بازرگانی روغن صنعت

پروژه اطلاعات

  • morteza
  • 31 ژانویه 2024

مورد مطالعه

امروزه معادل یابی روغن های صنعتی بسیار پیچیده است و به عو امل زیادی بستگی دارد، از جمله نوع روغن، شرایط کاربرد، دما، فشار و مقادیر دیگری که باید در نظر گرفته شود.

پروژه عکس