تماس با ما : 44563476-021 info@roghansanati.com

گریس کلوبر(KLUBER)

پروژه اطلاعات

  • sanati1
  • 9 ژانویه 2023

مورد مطالعه

لیست محصولات:


Kluber STABURAGS NBU 12

گریس کلوبر استابوراگ ان بی یو 12

گریس باریم کمپلکس


Klüberspeed BF 72-22‎

گریس کلوبر اسپید بی اف 72-22

گریس پلی اوره


Kluber BARRIERTA KL 092

گریس کلوبر باریرتا کی ال 092

گریس PTFE , گریس PFPE


Kluber BARRIERTA KM 192

گریس کلوبر باریرتا کی ام 192

گریس PTFE , گریس PFPE


Kluber BARRIERTA L 55/0

گریس کلوبر باریرتا ال 55/0

گریس PTFE , گریس PFPE


Kluber BARRIERTA L 55/1‎

گریس کلوبر باریرتا ال 55/1

نوع کالا: گریس PTFE , گریس PFPE


Kluber BARRIERTA L 55/2‎

گریس کلوبر باریرتا ال 55/2

 

گریس PTFE , گریس PFPE


Kluber BARRIERTA L 55/3

گریس کلوبر باریرتا ال 55/3

گریس PTFE , گریس PFPE


Kluber CENTOPLEX 1 DL‎

گریس کلوبر سنتوپلکس 1 دی ال

گریس های صنعتی


Kluber CENTOPLEX 2‎

گریس نسوز کلوبر سنتوپلکس 2

گریس لیتیوم ، گریس EP


Kluber CENTOPLEX GLP 500‎

گریس لیتیوم کلوبر سنتوپلکس جی ال پی 500

گریس لیتیوم ، گریس EP


Kluber CENTOPLEX HO

گریس لیتیوم کلوبر سنتوپلکس اچ او

گریس لیتیوم ، گریس EP


Kluber ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A‎

گریس کلوبر ایزوفلکس ال دی اس 18

گریس لیتیوم ، گریس EP


Kluber ISOFLEX NBU 15‎

گریس کلوبر ایزوفلکس ان بی یو 15

گریس باریم کمپلکس


Kluber ISOFLEX NCA 15‎

گریس کلوبر ایزوفلکس ان سی ای 15

گریس کلسیم


Kluber ISOFLEX TOPAS L 32‎

گریس کلوبر ایزوفلکس توپاس ال 32

گریس لیتیوم ، گریس EP


Kluber MICROLUBE GB 0‎

گریس کلوبر میکرولوب جی بی 0

گریس های صنعتی


Kluber MICROLUBE GB 00‎

گریس کلوبر میکرولوب جی بی 00

گریس های صنعتی


Kluber MICROLUBE GL 261

گریس کلوبر میکرولوب جی ال 261

گریس لیتیوم ، گریس EP


Kluber MICROLUBE GL 262

گریس کلوبر میکرولوب جی ال 262

گریس لیتیوم ، گریس EP


Kluber NOSOL GBY 2‎

گریس کلوبر نوسول جی بی وای 2

گریس های صنعتی


Klüber Noxlub BN 2420‎

گریس کلوبر ناکس لوب بی ان 2420

گریس سدیم کمپلکس


Kluber OXIGENOEX series

گریس کلوبر اکسیژنیکس

گریس های صنعتی


Kluber PARALIQ GA 3400

گریس خوراکی کلوبر پارالیک جی ای 3400

گریس آلومینیوم کمپلکس


Kluber PARALIQ GA 343

گریس خوراکی کلوبر پارالیک جی ای 343

گریس آلومینیوم کمپلکس


Kluber PARALIQ GA 351

گریس خوراکی کلوبر پارالیک جی ای 351

گریس آلومینیوم کمپلکس


Kluber PARALIQ GTE 703‎

گریس کلوبر پارالیک جی تی ای 703

گریس PTFE , گریس PFPE


Kluber PETAMO GHY 133 N‎

گریس کلوبر پتامو جی اچ وای 133 ان

گریس پلی اوره


Kluber POLYLUB GA 352 P‎

گریس کلوبر پلی لوب جی ای 352 پی

گریس آلومینیوم کمپلکس


Kluber POLYLUB GLY 151‎

گریس کلوبر پلی لوب جی ال وای 151

نوع کالا: گریس لیتیوم ، گریس EP


Kluber STABURAGS NBU 2

گریس کلوبر استابوراگ ان بی یو 2

گریس باریم کمپلکس


Kluber STABURAGS NBU 30 PTM‎

گریس کلوبر استابوراگ ان بی یو 30

گریس های صنعتی


Kluber SYNTHESIN PDL 250/1‎

گریس کلوبر سینتزین پی دی ال 250/1

گریس های صنعتی


Kluber SYNTHESO GLEP 1‎

گریس کلوبر سینتسو جی ال ای پی 1

گریس لیتیوم ، گریس EP


Kluber SYNTHESO GLK 0

گریس کلوبر سینتسو جی ال کی 0

گریس لیتیوم ، گریس EP


Kluber SYNTHESO GLK 1‎

گریس کلوبر سینتسو جی ال کی 1

گریس لیتیوم ، گریس EP


Kluber SYNTHESO GLK 1‎ PF

گریس کلوبر سینتسو جی ال کی 1 پی اف

گریس لیتیوم ، گریس EP


Kluber UNIMOLY GL 82‎

گریس کلوبر یونی مولی جی ال 82

گریس گرافیت , گریس دمای بالا


Kluber UNISILKON GLK 112‎

گریس کلوبر یونی سیلیکون جی ال کی 112

گریس سیلیکون


Kluber UNISILKON L 200‎

گریس کلوبر یونی سیلیکون ال 200

گریس PTFE , گریس PFPE


Kluber UNISILKON L 250 L‎

گریس کلوبر یونی سیلیکون ال 250

گریس PTFE , گریس PFPE


Kluber UNISILKON L 50/2‎

گریس کلوبر یونی سیلیکون ال 50/2

گریس سیلیکون


Kluber UNISILKON L 641‎

گریس کلوبر یونی سیلیکون ال 641

گریس PTFE , گریس PFPE


Kluber UNISILKON NCA 3001‎

گریس کلوبر یونی سیلیکون ان سی ای 3001

گریس PTFE , گریس PFPE


Klüberalfa YV 93-302‎

گریس کلوبر آلفا وای وی 93-302

گریس های صنعتی


Klüberlub BE 41-1501‎

گریس کلوبر لوب بی ای 41-1501

گریس لیتیوم ، گریس EP


Klüberlub BE 41-542‎

گریس کلوبر لوب بی ای 41-542

نگریس لیتیوم ، گریس EP


Klüberlub BVH 71-461‎

گریس کلوبر لوب بی وی اچ 71-461

گریس پلی اوره


Klüberplex BE 31-502‎

گریس کلوبر پلکس بی ای 31-502

گریس کلسیم


Klüberplus SK 11-299‎

گریس کلوبر پلاس اس کی 11-299

گریس های صنعتی


Klüberquiet BQ 42-32‎

گریس کلوبر کوایت بی کیو 42-32

گریس لیتیوم ، گریس EP


Klüberquiet BQ 72-72‎

گریس پلی اوره کلوبر کوایت بی کیو 72-72

گریس پلی اوره


Klüberquiet BQH 72-102‎

گریس کلوبر کوایت بی کیو اچ 72-102

گریس پلی اوره


Klüberspeed BF 42-12‎

گریس کلوبر اسپید بی اف 42-12

گریس لیتیوم ، گریس EP


Klüberspeed BF 72-23‎

گریس کلوبر اسپید بی اف 72-23

گریس پلی اوره


Klüberspeed BFP 42-32‎

گریس کلوبر اسپید بی اف پی 42-32

گریس لیتیوم ، گریس EP


Klübersynth AR 34-402‎

گریس کلوبر سینت ای آر 34-402

گریس کلسیم


Klübersynth BH 72-422‎

گریس کلوبر سینت بی اچ 72-422

گریس PTFE , گریس PFPE


Klübersynth EL 42-32‎

گریس کلوبر سینت ای ال 42-32

گریس های صنعتی


Klübersynth G 34-130‎

گریس کلوبر سینت جی 34-130

گریس های صنعتی


Klübersynth GE 14-151‎

گریس آلومینیوم کمپلکس کلوبر سینت جی ای 14-151

گریس آلومینیوم کمپلکس


Klübersynth GE 46-1200‎

گریس کلوبر سینت جی ای 46-1200

گریس های صنعتی


Klübersynth RA 44-3502‎

گریس کلوبر سینت آر ای 44-3502

گریس های صنعتی


Klübersynth UH1 14-151‎

گریس کلوبر سینت یو اچ 1 14-151

گریس های صنعتی


Klübersynth UH1 14-1600

گریس کلوبر سینت یو اچ 1 14-1600

گریس های صنعتی


Klübersynth UH1 64-2403‎

گریس کلوبر سینت یو اچ 1 64-2403

گریس های صنعتی


Klübersynth UH1 64-62‎

گریس کلوبر سینت یو اچ 1 64-62

گریس های صنعتی


Klübertemp HM 83-402

گریس کلوبر تمپ اچ ام 83-402

گریس PTFE , گریس PFPE


 

پروژه عکس