تماس با ما : 44563476-021 info@roghansanati.com

روغن الف (ELF)

پروژه اطلاعات

  • morteza
  • 16 دسامبر 2023

مورد مطالعه

محصولات :


روغن ترمز

Frelub 650 Dot4 250ml


روغن دنده

ELF Gearelf 4 85W90 1L


روغن دنده

ELF Gearelf 5 80W90 1L


روغن دنده

ELF Tranself Nfx 75W 1L


روغن گیربکس اتوماتیک

ELF Elfmatic DIII MV 1L


روغن موتور

ELF Evolution 700ST 10W40 4L


روغن موتور

ELF Evolution 900 SXR 5W-30 4L


روغن موتور

ELF Evolution 900FT SAE 5W40 5L


روغن موتور

Elf Evolution400 SAE 20W50 4L

پروژه عکس