تماس با ما : 44563476-021 info@roghansanati.com

روغن و گریس شل (SHELL)

پروژه اطلاعات

  • morteza
  • 1 ژانویه 2023

مورد مطالعه

لیست محصولات:


GlycoShell

ضد یخ گلایکا شل

ضد یخ , ضد جوش


Shell Air Tool Oil S2 A 100

روغن مته های بادی , روغن حفاری شل Air Tool Oil S2 A 100

روغن مته , روغن حفاری


Shell Air Tool Oil S2 A 320

روغن مته های بادی , روغن حفاری شل Air Tool Oil S2 A 320

روغن مته , روغن حفاری


Shell Albida EP 2

گریس شل آلبیدا ای پی 2

گریس لیتیم کمپلکس


Shell Alexia 50

روغن شل الکسیا 50

روغن سیلندر کراس هد


Shell Alexia X 50

روغن موتور دریایی شل الکسیا ایکس 50

روغن سیلندر کراس هد


Shell Alvania EP (LF)

گریس شل آلوانیا ای پی ال اف

گریس لیتیوم ، گریس EP


Shell Alvania HDX 2

گریس شل آلوانیا اچ دی ایکس 2

گریس های صنعتی


Shell Alvania RL 1 - 2 - 3

گریس شل آلوانیا آر ال 1 - 2 - 3

گریس لیتیوم ، گریس EP


Shell Alvania WR 1 - 2

گریس شل آلوانیا WR 1 - 2

گریس لیتیوم ، گریس EP


Shell Argina S 30

روغن موتور دریایی شل آرجاینا اس 30

روغن موتور ترانک پیستون


Shell Argina S 40

روغن شل آرجاینا اس 40

روغن موتور ترانک پیستون


Shell Argina T 40 - 30

روغن شل آرجاینا تی 40 - 30

روغن موتور ترانک پیستون


Shell Argina X 40

روغن شل آرجاینا ایکس 40

روغن موتور ترانک پیستون


Shell Argina XL 40

روغن شل آرجاینا ایکس ال 40

روغن موتور ترانک پیستون


Shell ATF XTR

روغن گیربکس اتوماتیک شل ATF XTR

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


Shell Calibration Fluid C

سیال شل کلیبریشن سی

روغن ضد زنگ , ضد خوردگی , روغن محافظ


Shell Calibration Fluid S9365

سیال شل کلیبریشن S9365

روغن ضد زنگ , ضد خوردگی , روغن محافظ


Shell Caprinus HTD 40

روغن شل کاپرینوس اچ تی دی 40

روغن لوکوموتیو , روغن قطار


Shell Cassida Chain 1000

روغن زنجیر شل کاسیدا 1000

روغن کوره


Shell Cassida Chain 150

روغن شل کاسیدا 150

روغن کوره


Shell Cassida EPS 2

گریس شل کسیدا ای پی اس 2

گریس آلومینیوم کمپلکس


Shell Cassida GL 220

روغن شل کسیدا جی ال 220

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Cassida GL 460

روغن شل کسیدا جی ال 460

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Cassida HDS 2

گریس شل کسیدا اچ دی اس 2

گریس آلومینیوم کمپلکس


Shell Cassida HF

روغن شل کسیدا اچ اف

روغن چند منظوره


Shell Cassida HF 100

روغن شل کاسیدا سری اچ اف 100

روغن چند منظوره


Shell Cassida HF 15

روغن شل کسیدا اچ اف 15

روغن چند منظوره


Shell Cassida HT 32

روغن شل کسیدا اچ تی 32

روغن داغ , روغن حرارتی


Shell Cassida RL 00 - 1 - 2

گریس خوراکی شل کسیدا آر ال 00 - 1 - 2

گریس آلومینیوم کمپلکس


Shell Cassida RLS 1 - 2 - 00

گریس خوراکی شل کسیدا آر ال اس

گریس آلومینیوم کمپلکس


Shell Clavus 15

روغن شل کلاووس 15

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


Shell Clavus 32

روغن شل کلاووس 32

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


Shell Clavus 46

روغن شل کلاووس 46

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


Shell Clavus 68

روغن شل کلاووس 68

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


Shell Clavus G 100

روغن شل کلاووس جی 100

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


Shell Clavus G 32

روغن شل کلاووس جی 32

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


Shell Clavus G 46

روغن شل کلاووس جی 46

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


Shell Clavus G 68

روغن شل کلاووس جی 68

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


Shell Clavus R 100

روغن شل کلاووس آر 100

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


Shell Clavus R 22

روغن شل کلاووس آر 22

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


Shell Clavus R 32

روغن شل کلاووس آر 32

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


Shell Clavus R 46

روغن شل کلاووس آر 46

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


Shell Clavus R 68

روغن شل کلاووس آر 68

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


Shell Comptella 100

روغن شل کامپتلا 100

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Comptella 46

روغن شل کامپتلا 46

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Comptella 68

روغن شل کامپتلا 68

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Comptella S 46

روغن شل کامپتلا اس 46

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Comptella S 68

روغن شل کامپتلا اس 68

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena AP 100

روغن شل کورنا ای پی 100

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena AP 68

روغن شل کورنا ای پی 68

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena AS 32

روغن شل کورنا ای اس 32

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena AS 46

روغن شل کورنا ای اس 46

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena AS 68

روغن شل کورنا ای اس 68

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena D 68

شل کرونا دی 68

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena P 100

روغن شل کرونا پی 100

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena P 150

روغن شل کرونا پی 150

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena P 68

روغن شل کرونا پی 68

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena S 100

روغن شل کرونا اس 100

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena S 32

روغن شل کورنا اس 32

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena S 46

روغن شل کرونا اس 46

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena S 68

روغن شل کرونا اس 68

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena S2 P 100

روغن کمپرسور هوا شل کورنا S2 P 100

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena S2 P 150

روغن کمپرسور هوا شل کرونا S2 P 150

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena S2 P 68

روغن کمپرسور هوا شل کورونا S2 P 68

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena S3 R 46

روغن کمپرسور روتاری شل کرونا S3 R 46

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena S3 R 68

روغن کمپرسور روتاری اسکرو شل کورنا S3 R 68

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena S4 P 100

روغن کمپرسور سنتزی شل کرونا S4 P 100

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena S4 P 68

روغن کمپرسور سنتتیک شل کرونا S4 P 68

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena S4 R 46

روغن کمپرسور هوا سنتتیک شل کورنا S4 R 46

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Corena S4 R 68

روغن کمپرسور هوا سنتزی شل کورنا S4 R 68

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


Shell Delima HT

روغن شل دلیما اچ تی

روغن گردشی


Shell Dentax 140

روغن شل دنتکس 140

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Dentax 80W

روغن شل دنتکس 80W

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Dentax 90

روغن شل دنتکس 90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Dentax B

روغن شل دنتکس بی

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Dentax G 80W-90

روغن شل دنتکس جی 80W-90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Dentax YB

روغن شل دنتکس وای بی

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Diala A

روغن شل دایالا ای

روغن ترانس , روغن عایق


Shell Diala AX

روغن شل دایالا ای ایکس

روغن ترانس , روغن عایق


Shell Diala B

روغن شل دایالا بی

روغن ترانس , روغن عایق


Shell Diala BG

روغن شل دایالا بی جی

روغن ترانس , روغن عایق


Shell Diala BX

روغن شل دایالا بی ایکس

روغن ترانس , روغن عایق


Shell Diala D

روغن شل دایالا دی

روغن ترانس , روغن عایق


Shell Diala DX

روغن شل دایالا دی ایکس

روغن ترانس , روغن عایق


Shell Diala S

روغن شل دایالا اس

روغن ترانس , روغن عایق


Shell Diala S2 ZU-I

روغن ترانس شل دیالا S2 ZU-I

روغن ترانس , روغن عایق


Shell Diala S3 ZX-I

روغن ترانسفورماتور شل دیالا S3 ZX-I

روغن ترانس , روغن عایق


Shell Donax C 10W

روغن شل دنکس سی 10W

روغن تراکتور


Shell Donax C 30

روغن شل دنکس سی 30

روغن تراکتور


Shell Donax C 50

روغن شل دنکس سی 50

روغن تراکتور


Shell Donax TA

روغن شل دنکس تی ای

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


Shell Donax TC 10W

روغن شل دنکس تی سی 10W

روغن تراکتور


Shell Donax TC 30

روغن شل دنکس تی سی 30

روغن تراکتور


Shell Donax TC 50

روغن شل دنکس تی سی 50

روغن تراکتور


Shell Donax TC 60

روغن گیربکس اتوماتیک شل دوناکس TC 60

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


Shell Donax TD 80W

روغن شل دنکس تی دی 80W

روغن تراکتور


Shell Donax TD 85W

روغن شل دنکس تی دی 85W

روغن تراکتور


Shell Donax TF

روغن شل دنکس تی اف

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


Shell Donax TG

روغن شل دنکس تی جی

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


Shell Donax TM

روغن شل دنکس تی ام

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


Shell Donax TT

روغن شل دنکس تی تی

روغن تراکتور


Shell Donax TX

روغن شل دنکس تی ایکس

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


Shell Dromus B

روغن شل دروموس بی

روغن برش , روغن تراشکاری


Shell Ensis Engine Oil 10W

روغن موتور شل انسیس 10W

روغن ضد زنگ , ضد خوردگی , روغن محافظ


Shell Ensis Engine Oil 20

روغن موتور شل انسیس 20

روغن ضد زنگ , ضد خوردگی , روغن محافظ


Shell Ensis Engine Oil 30

روغن موتور شل انسیس 30

روغن ضد زنگ , ضد خوردگی , روغن محافظ


Shell Ensis Fluid D

شل انسیس دی

روغن ضد زنگ , ضد خوردگی , روغن محافظ


Shell Ensis Fluid E

شل انسیس ای

روغن ضد زنگ , ضد خوردگی , روغن محافظ


Shell Ensis Fluid F

شل انسیس اف

روغن ضد زنگ , ضد خوردگی , روغن محافظ


Shell Ensis Fluid G

شل انسیس جی

روغن ضد زنگ , ضد خوردگی , روغن محافظ


Shell Ensis Fluid K

شل انسیس کی

روغن ضد زنگ , ضد خوردگی , روغن محافظ


Shell Fusus A

روغن شل فوسوس ای

روغن ضد زنگ , ضد خوردگی , روغن محافظ


Shell Gadinia 30 - 40

روغن شل گادینیا 30 - 40

روغن موتور ترانک پیستون


Shell Gadus S2 V100 2

گریس لیتیوم ، گریس EP شل گادوس S2 V100 2

گریس لیتیوم ، گریس EP


Shell Gadus S2 V100 3

گریس لیتیوم ، گریس EP شل گادوس S2 V100 3

گریس لیتیوم ، گریس EP


Shell Gadus S2 V1000AD 2

گریس های صنعتی شل گادوس S2 V1000AD 2

گریس های صنعتی


Shell Gadus S2 V220 0

گریس لیتیوم ، گریس EP شل گادوس S2 V220 0

گریس لیتیوم ، گریس EP


Shell Gadus S2 V220 00

گریس لیتیوم ، گریس EP شل گادوس S2 V220 00

گریس لیتیوم ، گریس EP


Shell Gadus S2 V220 00

گریس خودرو شل Gadus S2 V220 00

گریس خودرو


Shell Gadus S2 V220 1

گریس لیتیوم ، گریس EP شل گادوس S2 V220 1

گریس لیتیوم ، گریس EP


Shell Gadus S2 V220 2

گریس لیتیوم ، گریس EP شل گادوس S2 V220 2

گریس لیتیوم ، گریس EP


Shell Gadus S2 V220 2

گریس خودرو شل Gadus S2 V220 2

گریس خودرو


Shell Gadus S2 V220AC 2

گریس خودرو شل Gadus S2 V220AC 2

گریس خودرو


Shell Gadus S2 V220AC 2

گریس های صنعتی شل گادوس S2 V220AC 2

گریس های صنعتی


Shell Gadus S2 V220AD 1

گریس های صنعتی شل گادوس S2 V220AD 1

گریس های صنعتی


Shell Gadus S2 V220AD 2

گریس های صنعتی شل گادوس S2 V220AD 2

گریس های صنعتی


Shell Gadus S2 V220AD 2

گریس شل گادوس S2 V220AD 2

گریس خودرو


Shell Gadus S3 High Speed Coupling Grease

گریس لیتیم کمپلکس شل گادوس S3 سرعت بالا

گریس لیتیم کمپلکس


Shell Gadus S3 Repair

گریس آلومینیوم کمپلکس شل گادوس S3

گریس آلومینیوم کمپلکس


Shell Gadus S3 T100 2

گریس های صنعتی شل گادوس S3 T100 2

گریس های صنعتی


Shell Gadus S3 T220 2

گریس پلی اوره شل گادوس S3 T220 2

گریس پلی اوره


Shell Gadus S3 V220C 0

گریس لیتیم کمپلکس شل گادوس S3 V220C 0

گریس لیتیم کمپلکس


Shell Gadus S3 V220C 1

گریس لیتیم کمپلکس شل گادوس S3 V220C 1

گریس لیتیم کمپلکس


Shell Gadus S3 V220C 2

گریس لیتیم کمپلکس شل گادوس S3 V220C 2

گریس لیتیم کمپلکس


Shell Gadus S3 V220C 2

گریس شل گادوس S3 V220C 2

گریس خودرو


Shell Gadus S3 V220C 3

گریس لیتیم کمپلکس شل گادوس S3 V220C 3

گریس لیتیم کمپلکس


Shell Gadus S3 V460 2

گریس لیتیم کمپلکس شل گادوس S3 V460 2

گریس لیتیم کمپلکس


Shell Gadus S3 V460 2

گریس خودرو شل گادوس S3 V460 2

گریس خودرو


Shell Gadus S3 V460D 1

گریس لیتیم کمپلکس شل گادوس S3 V460D 1

گریس لیتیم کمپلکس


Shell Gadus S3 V460D 2

گریس لیتیم کمپلکس شل گادوس S3 V460D 2

گریس لیتیم کمپلکس


Shell Gadus S3 V460XD 2

گریس لیتیم کمپلکس شل گادوس S3 V460XD 2

گریس لیتیم کمپلکس


Shell Gadus S4 V2600AD 1.5

گریس های صنعتی شل گادوس S4 V2600AD 1.5

گریس های صنعتی


Shell Gadus S4 V460D 2

گریس لیتیم کمپلکس شل گادوس S4 V460D 2

گریس لیتیم کمپلکس


Shell Gadus S5 T460 1.5

گریس لیتیم کمپلکس شل گادوس S5 T460 1.5

گریس لیتیم کمپلکس


Shell GadusRail S3 AAR AP 1.5

گریس های صنعتی شل گادوس S3 AAR AP 1.5

گریس های صنعتی


Shell Garia B

روغن شل گریا بی

روغن برش , روغن تراشکاری


Shell Garia BM

روغن شل گریا بی ام

روغن برش , روغن تراشکاری


Shell Garia C

روغن شل گریا سی

روغن برش , روغن تراشکاری


Shell Garia CM

روغن شل گریا سی ام

روغن برش , روغن تراشکاری


Shell Garia H

روغن شل گریا اچ

روغن برش , روغن تراشکاری


Shell Garia T

روغن شل گریا تی

روغن برش , روغن تراشکاری


Shell Heat Transfer Fluid S2

روغن حرارتی شل هیت ترانسفر S2

روغن داغ , روغن حرارتی


Shell Helix Plus 10W-40

روغن شل هلیکس پلاس 10W-40

روغن موتور


Shell Helix Plus 15W-50

روغن شل هلیکس پلاس 15W-50

روغن موتور


Shell Helix Super 10W-30

روغن شل هلیکس سوپر 10W-30

روغن موتور


Shell Helix Super 15W-40

روغن شل هلیکس سوپر 15W-40

روغن موتور


Shell Helix Super 15W-50

روغن شل هلیکس سوپر 15W-50

روغن موتور


Shell Helix Super 20W-50

روغن شل هلیکس سوپر 20W-50

روغن موتور


Shell Helix Ultra 15W-50

روغن شل هلیکس اولترا 15W-50

روغن موتور


Shell Helix Ultra 5W-30

روغن شل هلیکس اولترا 5W-30

روغن موتور


Shell Helix Ultra 5W-40

روغن شل هلیکس اولترا 5W-40

روغن موتور


Shell Irus Fluid C

شل ایروس سی

روغن هیدرولیک ضد آتش , روغن HFC , روغن HFDU


Shell Macron A

روغن شل مکرون ای

روغن برش , روغن تراشکاری


Shell Macron H

روغن شل مکرون اچ

روغن برش , روغن تراشکاری


Shell Madrela E

روغن شل مادرلا ای

روغن کمپرسور گاز


Shell Madrela G

روغن شل مادرلا جی

روغن کمپرسور گاز


Shell Madrela T

روغن شل مادرلا تی

روغن کمپرسور گاز


Shell Malleus C

روغن شل مالیوس سی

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Malleus D

روغن شل مالیوس دی

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Malleus ET

گریس شل مالیوس ای تی

گریس گرافیت , گریس دمای بالا


Shell Malleus GL 205

گریس شل مالیوس جی ال 205

گریس های صنعتی


Shell Malleus GL 25

گریس شل مالیوس جی ال 25

گریس های صنعتی


Shell Malleus GL 300

گریس شل مالیوس جی ال 300

گریس های صنعتی


Shell Malleus GL 65

گریس شل مالیوس جی ال 65

گریس های صنعتی


Shell Malleus GL 95

گریس شل مالیوس جی ال 95

گریس های صنعتی


Shell Malleus OGH

گریس شل مالیوس او جی اچ

گریس بنتون , گریس clay


Shell Malleus STC 1 - 2

گریس شل مالیوس اس تی سی 1 - 2

گریس کلسیم


Shell Malleus TC 1 - 2

گریس شل مالیوس تی سی 1 - 2

گریس کلسیم


Shell Melina 30 - 40

روغن شل ملینا 30 - 40

روغن سیستم کراس هد


Shell Melina S 30

روغن شل ملینا اس 30

روغن سیستم کراس هد


Shell Morlina 150

روغن شل مورلینا 150

روغن گردشی


Shell Morlina 220

روغن شل مورلینا 220

روغن گردشی


Shell Morlina 320

روغن شل مورلینا 320

روغن گردشی


Shell Morlina 460

روغن شل مورلینا 460

روغن گردشی


Shell Morlina S2 B 150

روغن گردشی شل مورلینا S2 B 150

روغن گردشی


Shell Morlina S2 B 220

روغن گردشی شل مورلینا S2 B 220

روغن گردشی


Shell Morlina S2 B 320

روغن گردشی شل مورلینا S2 B 320

روغن گردشی


Shell Morlina S2 BL 10

روغن گردشی شل مورلینا S2 BL 10

روغن گردشی


Shell Morlina S2 BL 5

روغن گردشی شل مورلینا S2 BL 5

روغن گردشی


Shell Morlina S4 B 220

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO شل Morlina S4 B 220

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO


Shell Morlina S4 B 460

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO شل Morlina S4 B 460

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO


Shell Morlina T 100

روغن شل مورلینا تی 100

روغن گردشی


Shell Morlina T 150

روغن شل مورلینا تی 150

روغن گردشی


Shell Morlina T 220

روغن شل مورلینا تی 220

روغن گردشی


Shell Nerita HV

گریس شل نریتا اچ وی

گریس لیتیوم ، گریس EP


Shell Omala 100

روغن شل اومالا 100

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala 1000

روغن شل اومالا 1000

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala 150

روغن شل اومالا 150

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala 220

روغن شل اومالا 220

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala 320

روغن شل اومالا 320

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala 460

روغن شل اومالا 460

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala 68

روغن شل اومالا 68

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala 680

روغن شل اومالا 680

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala 800

روغن شل اومالا 800

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala F 320 - 460

روغن شل اومالا اف

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala HD 220

روغن شل اومالا اچ دی 220

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO


Shell Omala HD 320

روغن شل اومالا اچ دی 320

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO


Shell Omala HD 460

روغن شل اومالا اچ دی 460

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO


Shell Omala RL 220

روغن شل اومالا آر ال 220

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala RL 320

روغن شل اومالا آر ال 320

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala RL 460

روغن شل اومالا آر ال 460

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala S2 G 100

روغن دنده صنعتی شل اومالا S2 G 100

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala S2 G 1000

روغن دنده صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP شل Omala S2 G 1000

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala S2 G 150

روغن جعبه دنده صنعتی شل اومالا S2 G 150

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala S2 G 220

روغن گیربکس صنعتی شل اومالا S2 G 220

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala S2 G 320

روغن گیربکس صنعتی شل اومالا S2 G 320

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala S2 G 460

روغن دنده صنعتی شل اومالا S2 G 460

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala S2 G 68

روغن گیربکس صنعتی شل اومالا S2 G 68

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala S2 G 680

روغن دنده صنعتی شل اومالا S2 G 680

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala S4 GX 220

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO شل Omala S4 GX 220 روغن دنده سنتتیک , روغن دنده

PG , روغن دنده PAO


Shell Omala S4 GX 320

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO شل Omala S4 GX 320

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO


Shell Omala S4 GX 460

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO شل Omala S4 GX 460

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO


Shell Omala S4 GX 680

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO شل Omala S4 GX 680

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO


Shell Omala S4 WE 150

روغن دنده سنتتیک شل اومالا S4 WE 150

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO


Shell Omala S4 WE 220

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO شل Omala S4 WE 220

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO


Shell Omala S4 WE 320

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO شل Omala S4 WE 320

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO


Shell Omala WA 150

روغن شل اومالا WA 150

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Omala WB 220

روغن شل اومالا WA 220

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68

روغن کمپرسور سرمایشی شل S2 FR-A 68

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 68

روغن کمپرسور سردکننده شل S4 FR-F 68

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68

روغن کمپرسور برودتی شل رفریجریشن S4 FR-V 68

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


Shell Retinax Grease A

گریس شل رتینکس ای

گریس خودرو


Shell Retinax Grease AM

گریس شل رتینکس ای ام

گریس خودرو


nax Grease CS 0

گریس شل رتینکس سی اس 0

گریس خودرو


Shell Retinax Grease CS 00

گریس شل رتینکس سی اس 00

گریس خودرو


Shell Retinax Grease EP 2

گریس شل رتینکس ای پی 2

گریس خودرو


Shell Retinax Grease EP 3

گریس شل رتینکس ای پی 3

گریس خودرو


Shell Retinax Grease EPX 2

گریس شل رتینکس ای پی ایکس 2

گریس خودرو


Shell Retinax Grease HD 2

گریس شل رتینکس اچ دی 2

گریس خودرو


Shell Retinax Grease HD 3

گریس شل رتینکس اچ دی 3

گریس خودرو


Shell Retinax Grease HDX 2

گریس شل رتینکس اچ دی ایکس 2

گریس خودرو


Shell Retinax Grease LX 2

گریس شل رتینکس ال ایکس 2

گریس خودرو


Shell Retinax Grease LX 3

گریس شل رتینکس ال ایکس 3

گریس خودرو


Shell Retinax Grease WB 2

گریس شل رتینکس WB 2

گریس خودرو


Shell Retinax Grease WB 3

گریس شل رتینکس WB 3

گریس خودرو


Shell Rhodina EP (LF) 1

گریس شل رودینا ای پی 1

گریس کلسیم


Shell Rhodina EP (LF) 2

گریس شل رودینا ای پی 2

گریس کلسیم


Shell Rimula C 10W

روغن شل ریمولا سی 10W

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula C 15W-40

روغن شل ریمولا سی 15W-40‎

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula C 20W-20

روغن شل ریمولا سی 20W-20‎

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula C 20W-40

روغن شل ریمولا سی 20W-40‎

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula C 30

روغن شل ریمولا سی 30‏

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula C 40

روغن شل ریمولا سی 40‏

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula C 50

روغن شل ریمولا سی 50‏

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula D 10W

روغن شل ریمولا دی 10W

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula D 10W-30

روغن شل ریمولا دی 10‏W-30‎

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula D 15W-40

روغن شل ریمولا دی 15W-40‎

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula D 20W-20

روغن شل ریمولا دی 20W-20‎

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula D 20W-40

روغن شل ریمولا دی 20W-40‎

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula D 20W-50

روغن شل ریمولا دی 15W-50‎

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula D 30

روغن شل ریمولا دی 30‏

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula D 40

روغن شل ریمولا دی 40‏

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula D 50

روغن شل ریمولا دی 50‏

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula DD 40

روغن شل ریمولا دبل دی 40‏

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula Plus 15W-40

روغن شل ریمولا پلاس 15W-40‎

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula Super 15W-40

شل ریمولا سوپر 15W-40

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula TX 10W-30

روغن شل ریمولا تی ایکس 10W-30‎

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula TX 15W-40

روغن شل ریمولا تی ایکس 15W-40‎

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula X 10W-30

روغن شل ریمولا ایکس 10W-30‎

روغن موتور دیزلی


Shell Rimula X 15W-40

روغن شل ریمولا ایکس 15W-40‎

روغن موتور دیزلی


Shell Rotella TX 10W

روغن شل روتلا تی ایکس 10W

روغن موتور دیزلی


Shell Rotella TX 10W-30

روغن شل روتلا تی ایکس 10W-30‎

روغن موتور دیزلی


Shell Rotella TX 15W-40

روغن شل روتلا تی ایکس 15W-40‎

روغن موتور دیزلی


Shell Rotella TX 20W-20

روغن شل روتلا تی ایکس 20W-20‎

روغن موتور دیزلی


Shell Rotella TX 20W-40

روغن شل روتلا تی ایکس 20W-40‎

روغن موتور دیزلی


Shell Rotella TX 20W-50

روغن شل روتلا تی ایکس 20W-50‎

روغن موتور دیزلی


Shell Rotella TX 30

روغن شل روتلا تی ایکس 30

روغن موتور دیزلی


Shell Rotella TX 40

روغن شل روتلا تی ایکس 40

روغن موتور دیزلی


Shell Rotella TX 50

روغن شل روتلا تی ایکس 50

روغن موتور دیزلی


Shell SD Refrigerator Oil

روغن شل اس دی رفریجریتور

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


Shell SFR Hydraulic D 46

روغن شل اس اف آر هیدرولیک دی 46

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Sirius 15W-40

روغن شل سیریوس 15W-40

روغن موتور دریایی سرعت بالا


Shell Sirius 30 - 40

روغن شل سیریوس

روغن موتور دریایی سرعت بالا


Shell Sirius FB 30 - 40

روغن شل سیریوس اف بی

روغن موتور دریایی سرعت بالا


Shell Spirax EP 140

روغن شل اسپیرکس ای پی 140W

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Spirax EP 75W

روغن شل اسپیرکس ای پی 75W

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Spirax EP 80W

روغن شل اسپیرکس ای پی 80W

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Spirax EP 90

روغن شل اسپیرکس ای پی 90W

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Spirax HD 80W-90

روغن شل اسپیرکس اچ دی 80W-90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Spirax HD 85W-140

روغن شل اسپیرکس اچ دی 85W-140

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Spirax MA 80W

روغن شل اسپیرکس ام ای 80W

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Spirax MB 90

روغن شل اسپیرکس ام بی 90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Spirax S2 A 80W-90

روغن واسکازینشل اسپیرکس S2 A 80W-90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Spirax S2 A 85W-140

روغن گیربکس شل اسپیرکس S2 A 85W-140

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Spirax S2 ALS 90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس شل اسپیرکس S2 ALS 90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Spirax S2 ATF D2

روغن دنده اتوماتیک شل اسپیرکس S2 ATF D2

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


Shell Spirax S3 ALS 80W-90

روغن دنده شل اسپیرکس S3 ALS 80W-90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Spirax S3 ATF MD3

روغن دنده اتوماتیک شل اسپیرکس S3 ATF MD3

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


Shell Spirax S3 AX 80W-90

روغن واسکازین شل اسپیرکس S3 AX 80W-90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Spirax S3 AX 85W-140

روغن گیربکس شل اسپیرکس S3 AX 85W-140

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Spirax S4 AT 75W-90

واسکازین گیربکس شل اسپیرکس S4 AT 75W-90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Spirax S4 ATF HDX

روغن دنده ATF شل اسپیرکس S4 ATF HDX

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


Shell Spirax S4 CX 10W

روغن دنده اتوماتیک شل اسپیرکس S4 CX 10W

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


Shell Spirax S4 CX 30

روغن گیربکس اتوماتیک شل اسپیرکس S4 CX 30

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


Shell Spirax S4 CX 50

روغن گیربکس اتوماتیک شل اسپیرکس S4 CX 50

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


Shell Spirax S4 CX 60

روغن ATF شل اسپیرکس S4 CX 60

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


Shell Spirax S4 TXM

روغن دنده اتوماتیک شل اسپیرکس S4 TXM

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


Shell Spirax S4 TXM

روغن اتوماتیک شل اسپیرکس S4 TXM

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


Shell Spirax S5 ATE 75W-90

روغن گیربکس شل اسپیرکس S5 ATE 75W-90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Spirax S5 CFD M 60

روغن دنده اتوماتیک شل اسپیرکس S5 CFD M 60

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


Shell Spirax S6 ATF ZM

روغن شل اسپیرکس S6 ATF ZM

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


Shell Spirax S6 AXME 75W-90

روغن دنده شل اسپیرکس S6 AXME 75W-90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Spirax S6 AXME 80W-140

روغن دنده شل اسپیرکس S6 AXME 80W-140

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Spirax S6 GME 50

روغن واسکازین شل اسپیرکس S6 GME 50

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


Shell Stamina EP 2

گریس شل استامینا ای پی 2

گریس های صنعتی


Shell Tactic EMV Gadus S3 T220 2

گریس لیتیم کمپلکس شل Tactic EMV Gadus S3 T220 2

گریس لیتیم کمپلکس


Shell Tactic EMV Gadus S3 V220C 2

گریس لیتیم کمپلکس شل Tactic EMV Gadus S3 V220C 2

گریس لیتیم کمپلکس


Shell Tactic EMV Gadus S3 V460D 2

گریس لیتیم کمپلکس شل Tactic EMV Gadus S3 V460D 2

گریس لیتیم کمپلکس


Shell Tellus 100

روغن شل تلوس 100

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus 150

روغن شل تلوس 150

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus 22

روغن شل تلوس 22

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus 32

روغن شل تلوس 32

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus 46

روغن شل تلوس 46

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus 68

روغن شل تلوس 68

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S 100

روغن شل تلوس اس 100

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S 22

روغن شل تلوس اس 22

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S 32

روغن شل تلوس اس 32

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S 37

روغن شل تلوس اس 37

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S 46

روغن شل تلوس اس 46

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S 68

روغن شل تلوس اس 68

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S2 M 100

شل تلوس S2 M 100

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S2 M 22

روغن هیدرولیک شل تلوس S2 M 22

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S2 M 32

شل تلوس S2 M 32

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S2 M 46

روغن هیدرولیک شل تلوس S2 M 46

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S2 M 68

شل تلوس S2 M 68

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S2 V 100

روغن هیدرولیک , روغن HLP شل تلوس S2 V 100

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S2 V 15

روغن هیدرولیک شل تلوس S2 V 15

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S2 V 32

روغن هیدرولیک , روغن HLP شل تلوس S2 V 32

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S2 V 46

روغن هیدرولیک , روغن HLP شل تلوس S2 V 46

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S2 V 46

روغن هیدرولیک شل تلوس S2 V 46

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S2 V 68

روغن هیدرولیک , روغن HLP شل تلوس S2 V 68

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S3 M 100

روغن هیدرولیک , روغن HLP شل تلوس S3 M 100

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S3 M 32

روغن هیدرولیک , روغن HLP شل تلوس S3 M 32

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S3 M 46

روغن هیدرولیک , روغن HLP شل تلوس S3 M 46

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S3 M 68

روغن هیدرولیک , روغن HLP شل تلوس S3 M 68

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S4 ME 46

روغن شل تلوس S4 ME 46

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus S4 ME 68

روغن هیدرولیک سنتتیک شل تلوس S4 ME 68

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus T 100

روغن شل تلوس تی 100

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus T 15

روغن شل تلوس تی 15

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus T 46

روغن شل تلوس تی 46

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Tellus T 68

روغن شل تلوس تی 68

روغن هیدرولیک , روغن HLP


Shell Thermia B

روغن شل ترمیا بی

روغن داغ , روغن حرارتی


Shell Thermia D

روغن شل ترمیا دی

روغن داغ , روغن حرارتی


Shell Thermia E

روغن شل ترمیا ای

روغن داغ , روغن حرارتی


Shell Tivela Compound A

روغن شل تیول ای

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO


Shell Tivela SC

روغن شل تیول اس سی

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO


Shell Tivela SD

روغن شل تیول اس دی

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO


Shell Tonna S 220

روغن شل تونا اس 220

روغن ماشین ابزار


Shell Tonna S 32

روغن شل تونا اس 32

روغن ماشین ابزار


Shell Tonna S 68

روغن شل تونا اس 68

روغن ماشین ابزار


Shell Tonna S3 M 68

روغن ماشین ابزار شل تونا S3 M 68

روغن ماشین ابزار


Shell Tonna S3 S3 M 220

شل تونا S3 S3 M 220

روغن ماشین ابزار


Shell Tonna T 220

روغن شل تونا تی 220

روغن ماشین ابزار


Shell Tonna T 32

روغن شل تونا تی 32

روغن ماشین ابزار


Shell Tonna T 68

روغن شل تونا تی 68

روغن ماشین ابزار


Shell Tonna TX 220

روغن شل تونا تی ایکس 220

روغن ماشین ابزار


Shell Tonna TX 32

روغن شل تونا تی ایکس 32

روغن ماشین ابزار


Shell Tonna TX 68

روغن شل تونا تی ایکس 68

روغن ماشین ابزار


Shell Torcula 100

روغن شل تورکولا 100

روغن مته , روغن حفاری


Shell Torcula 32

روغن شل تورکولا 32

روغن مته , روغن حفاری


Shell Turbo Oil GT 32

روغن شل توربو جی تی 32

روغن توربین آب , روغن توربین گاز


Shell Turbo Oil T 100

روغن شل توربو تی 100

روغن توربین آب , روغن توربین گاز


Shell Turbo Oil T 32

روغن شل توربو تی 32

روغن توربین آب , روغن توربین گاز


Shell Turbo Oil T 46

روغن شل توربو تی 46

روغن توربین آب , روغن توربین گاز


Shell Turbo Oil T 68

روغن شل توربو تی 68

روغن توربین آب , روغن توربین گاز


Shell Turbo Oil T 78

روغن شل توربو تی 78

روغن توربین آب , روغن توربین گاز


Shell Valvata 1000

روغن شل والواتا 1000

روغن سیلندر بخار


Shell Valvata 460

روغن شل والواتا 460

روغن سیلندر بخار


Shell Valvata J 460

روغن شل والواتا جی 460

روغن سیلندر بخار


Shell Valvata J 680

روغن شل والواتا جی 680

روغن سیلندر بخار


Shell Vexilla A

روغن شل وکسیلا ای

روغن نساجی , روغن دوخت , روغن بافندگی


Shell Vexilla F 100

روغن شل وکسیلا اف 100

روغن نساجی , روغن دوخت , روغن بافندگی


Shell Vexilla F 150

روغن شل وکسیلا اف 150

روغن نساجی , روغن دوخت , روغن بافندگی


Shell Vexilla F 68

روغن شل وکسیلا اف 68

روغن نساجی , روغن دوخت , روغن بافندگی


Shell Vexilla G

روغن شل وکسیلا جی

روغن نساجی , روغن دوخت , روغن بافندگی


Shell Vexilla K 15

روغن شل وکسیلا کی 15

روغن نساجی , روغن دوخت , روغن بافندگی


Shell Vitrea 100

روغن شل ویتریا 100

روغن چند منظوره


Shell Vitrea 150

روغن شل ویتریا 150

روغن چند منظوره


Shell Vitrea 22

روغن شل ویتریا 22

روغن چند منظوره


Shell Vitrea 220

روغن شل ویتریا 220

روغن چند منظوره


Shell Vitrea 32

روغن شل ویتریا 32

روغن چند منظوره


Shell Vitrea 320

روغن شل ویتریا 320

روغن چند منظوره


Shell Vitrea 46

روغن شل ویتریا 46

روغن چند منظوره


Shell Vitrea 460

روغن شل ویتریا 460

روغن چند منظوره


Shell Vitrea 68

روغن شل ویتریا 68

روغن چند منظوره


Shell Vitrea 9

روغن شل ویتریا 9

روغن چند منظوره


Shell Voluta A

روغن شل والوتا ای

روغن داغ , روغن حرارتی


Shell Voluta C

روغن شل والوتا سی

روغن داغ , روغن حرارتی


Shell Voluta F

روغن شل والوتا اف

روغن داغ , روغن حرارتی

پروژه عکس