تماس با ما : 44563476-021 info@roghansanati.com

شرکت نفت پارس (PARS OIL)

پروژه اطلاعات

  • morteza
  • 17 دسامبر 2023

مورد مطالعه

محصولات :


روغن پارس ATF

روغن گیربکس اتوماتیک ATF


روغن پارس CNG گازسوز 15W-40

روغن موتور گازسوز , روغن CNG


روغن پارس CNG گازسوز 20W-40

روغن موتور گازسوز , روغن CNG


روغن پارس اترک ويژه

روغن برش , روغن تراشکاری


روغن پارس ارس 20W-50

روغن موتور


روغن پارس اروند دیزل 25W-50

روغن موتور دیزلی


روغن پارس اروند دیزل 50

روغن موتور دیزلی


روغن پارس بابک 100

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن پارس بابک 150

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن پارس بابک 22

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن پارس بابک 220

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن پارس بابک 32

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن پارس بابک 46

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن پارس بابک 68

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن پارس بابک ویژه 100

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن پارس بابک ویژه 150

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن پارس بابک ویژه 22

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن پارس بابک ویژه 220

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن پارس بابک ویژه 32

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن پارس بابک ویژه 46

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن پارس بابک ویژه 68

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن پارس پاسارگاد 30

روغن موتور دیزلی


روغن پارس پاسارگاد 40

روغن موتور دیزلی


روغن پارس پایا 20W-50

روغن موتور


روغن پارس پایدار 15W-40

روغن موتور دیزلی


روغن پارس پایدار 20W-50

روغن موتور دیزلی


روغن پارس تراکتور 20W-40

روغن موتور دیزلی


روغن پارس خلیج 40

روغن موتور دیزلی


روغن پارس خلیج 50

روغن موتور دیزلی


روغن پارس دیزل 10W

روغن موتور دیزلی


روغن پارس دیزل 15W-40

روغن موتور دیزلی


روغن پارس دیزل 20W-50

روغن موتور دیزلی


روغن پارس راک دریل 150

روغن ماشین ابزار


روغن پارس راک دریل 220

روغن ماشین ابزار


روغن پارس راک دریل 68

روغن ماشین ابزار


روغن پارس رویین 300

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


روغن پارس رویین 800

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


روغن پارس ژنراتور 50

روغن موتور دیزلی


روغن پارس سوپرجم 20W-50

روغن موتور


روغن پارس سوپرکیان 30

روغن موتور


روغن پارس سوپرکیان 40

روغن موتور


روغن پارس سوپرکیان 50

روغن موتور


روغن پارس صحرانورد 25W-50

روغن موتور دیزلی


روغن پارس گازسوز 40

روغن موتور گازسوز ساکن , روغن خاکستر پایین


روغن پارس مدوس 140

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


روغن پارس مدوس 90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


روغن پارس مدوس EP 140

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


روغن پارس مدوس EP 140

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


روغن پارس مدوس EP 85W-140

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


روغن پارس مدوس EP 85W-90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


روغن پارس مدوس EP 90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


روغن پارس مدوس EPS 140

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


روغن پارس مدوس EPS 85W-140

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


روغن پارس مدوس EPS 85W-90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


روغن پارس مدوس EPS 90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


روغن پارس نیسان 100

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


روغن پارس نیسان 150

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


روغن پارس نیسان 220

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


روغن پارس نیسان 320

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


روغن پارس نیسان 68

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


روغن پارس هامون 30

روغن موتور دیزلی


روغن پارس هامون 40

روغن موتور دیزلی


روغن پارس هیدرولیک اتوماتیک 32

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن پارس هیدرولیک اتوماتیک 46

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن پارس هیدرولیک اتوماتیک 68

روغن هیدرولیک , روغن HLP


روغن پارس هیرمند 20W-50

روغن موتور دیزلی


روغن پارس کاتینگ اویل - اسکرو ماشین

روغن برش , روغن تراشکاری


روغن پارس کمپرسور 68

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


روغن پارس کیوان 100

روغن گردشی


روغن پارس کیوان 150

روغن گردشی


روغن پارس کیوان 22

روغن گردشی


روغن پارس کیوان 220

روغن گردشی


روغن پارس کیوان 32

روغن گردشی


روغن پارس کیوان 46

روغن گردشی


روغن پارس کیوان 68

روغن گردشی


گریس پارس بنتون 2

گریس بنتون , گریس clay


گریس پارس بنتون 3

گریس بنتون , گریس clay


گریس پارس تفتان (فایبر) 3

گریس سدیم


گریس پارس شاسی کلسیم 1

گریس کلسیم


گریس پارس شاسی کلسیم 2

گریس کلسیم


گریس پارس شاسی کلسیم 3

گریس کلسیم


گریس پارس ماهان 2

گریس لیتیوم ، گریس EP


گریس پارس ماهان 3

گریس لیتیوم ، گریس EP


گریس پارس ماهان EP 1

گریس لیتیوم ، گریس EP


گریس پارس ماهان EP 2

گریس لیتیوم ، گریس EP


گریس پارس ماهان EP 3

گریس لیتیوم ، گریس EP

پروژه عکس