تماس با ما : 44563476-021 info@roghansanati.com

روغن فوکس (FUCHS)

پروژه اطلاعات

  • sanati1
  • 4 ژانویه 2023

مورد مطالعه

محصولات :


FUCHS ANTICORIT 1, 3, 5 F

روغن ضد زنگ , ضد خوردگی , روغن محافظ فوکس ANTICORIT 1, 3, 5 F

روغن ضد زنگ , ضد خوردگی , روغن محافظ


FUCHS ANTICORIT 5012 S / RP 30NT

روغن ضد زنگ , ضد خوردگی , روغن محافظ فوکس ANTICORIT 5012 S / RP 30NT

روغن ضد زنگ , ضد خوردگی , روغن محافظ


FUCHS ANTICORIT RP 4107 SERIES

روغن ضد زنگ , ضد خوردگی , روغن محافظ فوکس ANTICORIT RP 4107 SERIES

روغن ضد زنگ , ضد خوردگی , روغن محافظ


FUCHS CEPLATTYN 300

گریس آلومینیوم کمپلکس فوکس سپلاتین 300

گریس آلومینیوم کمپلکس


FUCHS CEPLATTYN HT

روغن زنجیر , روغن کوره فوکس CEPLATTYN HT

روغن کوره


FUCHS CEPLATTYN KG 10 HMF

گریس فوکس سپلاتین کی جی 10

گریس آلومینیوم کمپلکس


FUCHS CEPLATTYN KG 10 HMF-1000

گریس آلومینیوم کمپلکس فوکس سپلاتین کی جی 10 HMF-1000

گریس آلومینیوم کمپلکس


FUCHS CEPLATTYN KG 10 HMF-2500

گریس فوکس سپلاتین KG 10 HMF-2500

گریس آلومینیوم کمپلکس


FUCHS CEPLATTYN RN

گریس آلومینیوم کمپلکس فوکس سپلاتین آر ان

گریس آلومینیوم کمپلکس


FUCHS CEPLATTYN SF 10

روغن دنده صنعتی سنتتیک فوکس سپلاتین 10

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO


FUCHS CEPLATTYN SF 30

روغن سنتزی گیربکس فوکس سپلاتین 30

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO


FUCHS CEPLATTYN SF P

روغن گیربکس سنتتیک فوکس سپلاتین اس اف پی

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO


FUCHS CEPLATTYN SF RN

روغن دنده سنتزی فوکس سپلاتین آر ان

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO


FUCHS DUOTAC ZAHNRADSPRAY

گریس فوکس اسپری دوتاک

گریس های صنعتی


FUCHS DUOTAC ZGO-07

گریس های صنعتی فوکس دوتاک ZGO-07

گریس های صنعتی


FUCHS ECOCOOL 2030 MB

روغن فوکس اکوکول 2030 ام بی

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCOOL 2035 ZF 3

روغن فوکس اکوکول زد اف 3

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCOOL 2310

روغن فوکس اکوکول 2310

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCOOL 2506 S

روغن فوکس اکوکول 2506 اس

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCOOL 2516 MG

روغن تراشکاری فوکس اکوکول 2516 ام جی

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCOOL 3015 GS 2

روغن تراش فوکس اکوکول 3015 جی اس 2

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCOOL 3110

روغن فوکس اکوکول 3110

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCOOL 3809 SG

روغن برشکاری فوکس اکوکول 3809 SG

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCOOL 4100

روغن فوکس اکوکول 4100

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCOOL 4701

روغن فوکس اکوکول 4701

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCOOL 5000

روغن فوکس اکوکول 5000

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCOOL 5100 BNF

روغن آب صابون فوکس اکوکول 5100 بی ان اف

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCOOL AL-PLUS

روغن فوکس اکوکول ای ال - پلاس

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCOOL GS 2000

روغن تراش , روغن برش , روغن فلزکاری فوکس ECOCOOL GS 2000

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCOOL PHH-3

روغن فلزکاری فوکس اکوکول PHH-3

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCOOL S 67 NA

روغن برش سنتزی فوکس اکوکول اس 67 ان ای

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCOOL S 69 CF

روغن فوکس سنتتیک اکوکول اس 69 سی اب

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCOOL S CO 5

روغن فلزکاری سنتزی فوکس اکوکول اس سی او 5

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCOOL SCIP BF

روغن برش فوکس اکوکول اس سی آی پی

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCOOL S-HL

روغن تراش سنتتیک فوکس اکوکول اس اچ ال

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCUT 300 SERIES

روغن تراش , روغن برش , روغن فلزکاری فوکس ECOCUT 300 SERIES

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCUT 3000, 200

روغن تراش , روغن برش , روغن فلزکاری فوکس ECOCUT 3000, 200

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCUT 500 SERIES

روغن تراش , روغن برش , روغن فلزکاری فوکس ECOCUT 500 SERIES

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCUT 600 SERIES

روغن تراش , روغن برش , روغن فلزکاری فوکس ECOCUT 600 SERIES

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCUT 700

روغن تراش , روغن برش , روغن فلزکاری فوکس ECOCUT 700

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCUT 800 / 8000 SERIES

روغن تراش , روغن برش , روغن فلزکاری فوکس ECOCUT 800 / 8000 SERIES

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCUT FE / FEL-S / 1520

روغن تراش , روغن برش , روغن فلزکاری فوکس ECOCUT FE / FEL-S / 1520

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCUT HO

روغن تراش , روغن برش , روغن فلزکاری فوکس ECOCUT HO

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCUT HON / HFN

روغن تراش , روغن برش , روغن فلزکاری فوکس ECOCUT HON / HFN

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS ECOCUT HSG SERIES

روغن تراش , روغن برش , روغن فلزکاری فوکس ECOCUT HSG SERIES

روغن برش , روغن تراشکاری


FUCHS HYDROTHERM 46 M

روغن نسوز فوکس هیدروترم 46

روغن هیدرولیک ضد آتش , روغن HFC , روغن HFDU


FUCHS PLANTOFLUX AT-S 46 - 68

روغن هیدرولیک ضد آتش فوکس پلنتوفلکس 46 و 68

روغن هیدرولیک ضد آتش , روغن HFC , روغن HFDU


FUCHS PLANTOGEAR S SERIES

روغن گیربکس صنعتی سنتزی فوکس پلنتوگیر اس

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO


FUCHS RENISO C SERIES

روغن کمپرسور سرمایشی فوکس رنیسو سی

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


FUCHS RENISO K SERIES

روغن کمپرسور برودتی فوکس رنیسو کا

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


FUCHS RENISO MS SERIES

روغن کمپرسور سردخانه فوکس رنیسو ام اس

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


FUCHS RENISO PAG 46/100

روغن کمپرسور برودتی پلی آلکلین گلایکول فوکس 46

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


FUCHS RENISO PG 68 / GL 68

روغن سنتتیک کمپرسور سرد کننده فوکس رنیسو پی جی 68

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


FUCHS RENISO S/SP SERIES

روغن سنتتیک کمپرسور برودتی فوکس رنیسو اس

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


FUCHS RENISO SYNTH 68

روغن سنتتیک کمپرسور سرمایشی فوکس سینت 68

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


FUCHS RENISO TES 100

روغن کمپرسور سرمایش رنیسو تی ای اس

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


FUCHS RENISO TRITON SE/SEZ SERIES

روغن سنتزی کمپرسور سرد کننده فوکس رنیسو تریتون

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


FUCHS RENISO WF SERIES

روغن کمپرسور سردکننده فوکس رنیسو دبلیو اف

روغن کمپرسور برودتی , روغن سردخانه , روغن POE , روغن R-134a


FUCHS RENOCAL FN 745/94

گریس صنعتی فوکس رنوکال اف ان 745

گریس های صنعتی


FUCHS RENOLIN 200 SERIES

روغن کمپرسور فوکس رنولین 200

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


FUCHS RENOLIN 500 SERIES

روغن کمپرسور روتاری فوکس رنولین 500

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


FUCHS RENOLIN A SERIES

روغن هیدرولیک فوکس رنولین ای

روغن هیدرولیک , روغن HLP


FUCHS RENOLIN ANTI STICK SLIP

روغن هیدرولیک فوکس رنولین انتی استیک

روغن هیدرولیک , روغن HLP


FUCHS RENOLIN AR SERIES

روغن ماشین ابزار فوکس RENOLIN AR SERIES

روغن ماشین ابزار


FUCHS RENOLIN AWD SERIES

روغن دنده فوکس رونولین ای دبلیو دی

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


FUCHS RENOLIN B SERIES

روغن هیدرولیک فوکس رنولین بی

روغن هیدرولیک , روغن HLP


FUCHS RENOLIN CH SERIES

روغن سیلندر فوکس رنولین سی اچ

روغن سیلندر بخار


FUCHS RENOLIN CLP PLUS SERIES

روغن دنده فوکس رنولین سی ال پی پلاس

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


FUCHS RENOLIN CLP SERIES

روغن دنده صنعتی فوکس رنولین CLP

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


FUCHS RENOLIN CLPF SUPER SERIES

روغن دنده صنعتی فوکس رنولین CLPF سوپر

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


FUCHS RENOLIN D SERIES

روغن فوکس رنولین دی

روغن هیدرولیک , روغن HLP


FUCHS RENOLIN DD/VDL SERIES

روغن کمپرسور هوا فوکس رنولین وی دی ال

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


FUCHS RENOLIN ETERNA SERIES

روغن سیلندر فوکس رنولین اترنا

 

روغن سیلندر بخار


FUCHS RENOLIN FST 101

روغن فوکس هیدرولیک رنولین اف اس تی 101

روغن هیدرولیک , روغن HLP


FUCHS RENOLIN MORGEAR SERIES

روغن گیربکس فوکس رنولین مورگیر

روغن گیربکس صنعتی , روغن یاتاقان , روغن CLP


FUCHS RENOLIN MR MC SERIES

روغن فوکس رنولین ام آر ام سی

روغن هیدرولیک , روغن HLP


FUCHS RENOLIN MR SERIES

روغن فوکس رنولین ام آر

روغن هیدرولیک , روغن HLP


FUCHS RENOLIN MWB SERIES

روغن فوکس رنولین ام دبلیو بی

روغن هیدرولیک , روغن HLP


FUCHS RENOLIN PG 32/46

روغن هیدرولیک سنتتیک فوکس رنولین پی جی 32 و 46

روغن هیدرولیک , روغن HLP


FUCHS RENOLIN PG SERIES

روغن دنده سنتزی پلی آلکلین گلایکول فوکس رنولین پی جی

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO


FUCHS RENOLIN SC 46 CA

روغن فوکس رنولین اس سی 46

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


FUCHS RENOLIN SC/SC MC SERIES

روغن کمپرسور سنتزی فوکس رنولین اس سی ام سی

روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


FUCHS RENOLIN THERM SERIES

روغن انتقال حرارت فوکس رنولین ترم روغن داغ , روغن حرارتی


FUCHS RENOLIN UNISYN CLP SERIES

روغن دنده سنتتیک فوکس رنولین یونیسین

روغن دنده سنتتیک , روغن دنده PG , روغن دنده PAO


FUCHS RENOLIN UNISYN OL SERIES

روغن کمپرسور سنتتیک فوکس رنولین یونیسین روغن VDL , روغن کمپرسور سنتتیک


FUCHS RENOLIN ZAF-B SERIES

روغن هیدرولیک فوکس رنولین زد ای اف

روغن هیدرولیک , روغن HLP


FUCHS RENOLIN ZAF-D SERIES

روغن فوکس رنولین زد ای اف دی

روغن هیدرولیک , روغن HLP


FUCHS RENOLIN ZAF-DT SERIES

روغن HM فوکس رنولین زد ای اف دی تی

روغن هیدرولیک , روغن HLP


FUCHS RENOLIN ZAF-MC SERIES

روغن HLP فوکس رنولین زد ای اف ام سی

روغن هیدرولیک , روغن HLP


FUCHS RENOLIT 443-HD 88

گریس لیتیوم حرارات بالا فوکس رنولیت 443 اچ دی

گریس لیتیوم ، گریس EP


FUCHS RENOLIT AS

فوکس رنولیت ای اس

گریس های صنعتی


FUCHS RENOLIT CA SERIES

گریس کلسیم فوکس رنولیت سی ای

گریس کلسیم


FUCHS RENOLIT CA-LZ

گریس نسوز کلسیم فوکس رنولیت سی ای

گریس کلسیم


FUCHS RENOLIT CX-EP SERIES

گریس کلسیم کمپلکس فوکس رنولیت سی ایکس - ای پی

گریس کلسیم کمپلکس


FUCHS RENOLIT CX-HT SERIES

گریس کلسیم کمپلکس فوکس رنولیت سی ایکس اچ تی

گریس کلسیم کمپلکس


FUCHS RENOLIT CXI 2

گریس کلسیم کمپلکس فوکس رنولیت سی ایکس آی 2

گریس کلسیم کمپلکس


FUCHS RENOLIT CX-TC 1

گریس کلسیم کمپلکس فوکس رنولیت سی ایکس تی سی 1 گریس کلسیم کمپلکس


FUCHS RENOLIT CX-TOM 15

گریس کلسیم کمپلکس فوکس رنولیت CX-TOM 15 گریس کلسیم کمپلکس


FUCHS RENOLIT DURAPLEX EP 00

گریس لیتیم کمپلکس فوکس دوراپلکس ای پی 00 گریس لیتیم کمپلکس


FUCHS RENOLIT DURAPLEX SERIES

گریس لیتیم کمپلکس فوکس دوراپلک گریس لیتیم کمپلکس


FUCHS RENOLIT FEP/FAP SERIES

گریس لیتیوم فوکس رنولیت اف ای پی

گریس لیتیوم ، گریس EP


FUCHS RENOLIT FG 150

گریس فوکس رنولیت اف جی 150

گریس های صنعتی


FUCHS RENOLIT FLM SERIES

گریس لیتیوم فوکس رنولیت اف ال ام

گریس لیتیوم ، گریس EP


FUCHS RENOLIT FOL 2

گریس فوکس رنولیت اف او ال 2

گریس PTFE , گریس PFPE


FUCHS RENOLIT G 7 FG 1

گریس فوکس رنولیت جی 7 اف جی 1

گریس های صنعتی


FUCHS RENOLIT GL 1

گریس فوکس رنولیت جی ال 1

گریس های صنعتی


FUCHS RENOLIT GP SERIES

گریس لیتیوم نسوز فوکس رنولیت جی پی

گریس لیتیوم ، گریس EP


FUCHS RENOLIT HLT / RHF

گریس نسوز لیتیوم فوکس رنولیت اچ ال تی

گریس لیتیوم ، گریس EP


FUCHS RENOLIT JP 1619

گریس فوکس رنولیت جی پی 1619

گریس های صنعتی


FUCHS RENOLIT LIFT SERIES

روغن فوکس رنولین لیفت

روغن هیدرولیک , روغن HLP


FUCHS RENOLIT LST 00

گریس لیتیوم ، گریس EP فوکس رنولیت ال اس تی 00

گریس لیتیوم ، گریس EP


FUCHS RENOLIT LX-OS 3

گریس لیتیم کمپلکس فوکس رنولیت ال ایکس او اس 3

گریس لیتیم کمپلکس


FUCHS RENOLIT LX-PEP 2

گریس لیتیم کمپلکس فوکس رنولیت ال ایکس پی ای پی 2

گریس لیتیم کمپلکس


FUCHS RENOLIT LX-PG 2

گریس لیتیم کمپلکس فوکس رنولیت LX-PG 2

گریس لیتیم کمپلکس


FUCHS RENOLIT LX-WHITE 2

گریس لیتیم کمپلکس فوکس رنولیت سفید 2

گریس لیتیم کمپلکس


FUCHS RENOLIT LZR 000

گریس نسوز لیتیوم فوکس رنولیت ال زد آر 000

گریس لیتیوم ، گریس EP


FUCHS RENOLIT LZR 2 H

گریس لیتیوم فوکس رنولیت ال زد آر 2

گریس لیتیوم ، گریس EP


FUCHS RENOLIT MP

گریس نسوز فوکس لیتیوم رنولیت ام پی

گریس لیتیوم ، گریس EP


FUCHS RENOLIT PU-FH 300

گریس پلی اوره فوکس رنولیت پی یو اف اچ 300

گریس پلی اوره


FUCHS RENOLIT S 2

گریس فوکس رنولیت اس 2

گریس های صنعتی


FUCHS RENOLIT SF 7-041

فوکس رنولیت اس اف 7-041

گریس های صنعتی


FUCHS RENOLIT SI 300 SERIES

گریس سیلیکون فوکس رنولیت سری 300

گریس سیلیکون


FUCHS RENOLIT SI 400 SERIES

گریس سیلیکون فوکس رنولیت سری 400

گریس سیلیکون


FUCHS RENOLIT SI 410 M

گریس سیلیکون فوکس رنولیت 410 ام

گریس سیلیکون


FUCHS RENOLIT SI 410 M

گریس صنعتی فوکس رنولیت اس آی 410

گریس های صنعتی


FUCHS RENOLIT SI 511 SERIES

گریس سیلیکون فوکس رنولیت سری 511

گریس سیلیکون


FUCHS RENOLIT SI 700 SERIES

گریس سیلیکون فوکس رنولیت سری 700

گریس سیلیکون


FUCHS RENOLIT SI HVS

گریس سیلیکون فوکس رنولیت اچ وی اس

گریس سیلیکون


FUCHS RENOLIT SO-GF SERIES

گریس سدیم فوکس رنولیت SO-GF SERIES

گریس سدیم


FUCHS RENOLIT SO-W SERIES

گریس سدیم فوکس رنولیت اس او دبلیو

گریس سدیم


FUCHS RENOLIT ST-8-081/2 

گریس سیلیکون فوکس RENOLIT ST-8-081/2

گریس سیلیکون


FUCHS RENOLIT UNITEMP 2

گریس نسوز صنعتی فوکس رنولیت یونی تمپ 2

گریس های صنعتی


FUCHS RENOSAFE DU 46

روغن ضد آتش فوکس رینوسیف دی یو 46

روغن هیدرولیک ضد آتش , روغن HFC , روغن HFDU


FUCHS TITAN CARAT MC SAE 10W-40

روغن موتور فوکس TITAN CARAT MC SAE 10W-40

روغن موتور


FUCHS TITAN CARGO LDF SAE 10W-40

روغن موتور دیزلی فوکس TITAN CARGO LDF SAE 10W-40

روغن موتور دیزلی


FUCHS TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40

روغن موتور دیزلی فوکس TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40

روغن موتور دیزلی


FUCHS TITAN CARGO MAXX SAE 5W-30

روغن موتور دیزلی فوکس TITAN CARGO MAXX SAE 5W-30

روغن موتور دیزلی


FUCHS TITAN CARGO MC SAE 10W-40

روغن موتور دیزلی فوکس TITAN CARGO MC SAE 10W-40

روغن موتور دیزلی


FUCHS TITAN CARGO SL SAE 5W-30

روغن موتور دیزلی فوکس TITAN CARGO SL SAE 5W-30

روغن موتور دیزلی


FUCHS TITAN CYTRAC HSY SAE 75W-90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس فوکس TITAN CYTRAC HSY SAE 75W-90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


FUCHS TITAN CYTRAC LD SAE 75W-80

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس فوکس TITAN CYTRAC LD SAE 75W-80

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


FUCHS TITAN CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس فوکس TITAN CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


FUCHS TITAN CYTRAC SL SAE 75W-90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس فوکس TITAN CYTRAC SL SAE 75W-90 روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


FUCHS TITAN FORMULA SAE 15W-40

روغن موتور فوکس TITAN FORMULA SAE 15W-40

روغن موتور


FUCHS TITAN GEAR LS SAE 90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس فوکس TITAN GEAR LS SAE 90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


FUCHS TITAN GT1 Longlife III SAE 5W-30

روغن موتور فوکس TITAN GT1 Longlife III SAE 5W-30

روغن موتور


FUCHS TITAN GT1 SAE 0W-20

روغن موتور فوکس TITAN GT1 SAE 0W-20

روغن موتور


FUCHS TITAN GT1 SAE 10W-40

روغن موتور فوکس TITAN GT1 SAE 10W-40

روغن موتور


FUCHS TITAN GT1 SAE 5W-30

روغن موتور فوکس TITAN GT1 SAE 5W-30

روغن موتور


FUCHS TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس فوکس TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


FUCHS TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس فوکس TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


FUCHS TITAN SUPERGEAR SAE 85W-140

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس فوکس TITAN SUPERGEAR SAE 85W-140

روغن دنده , واسکازین , روغن گیربکس


FUCHS TITAN Supersyn SAE 5W-30

روغن موتور فوکس TITAN Supersyn SAE 5W-30

روغن موتور


FUCHS TITAN Supersyn SAE 5W-40

روغن موتور فوکس TITAN Supersyn SAE 5W-40

روغن موتور


FUCHS TITAN Supersyn SL SAE 0W-30

روغن موتور فوکس TITAN Supersyn SL SAE 0W-30

روغن موتور


FUCHS TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40

روغن موتور دیزلی فوکس TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40

روغن موتور دیزلی


FUCHS TITAN TRUCK SAE 15W-40

روغن موتور دیزلی فوکس TITAN TRUCK SAE 15W-40

روغن موتور دیزلی


FUCHS TURBINE OILS

روغن توربین فوکس

روغن توربین آب , روغن توربین گاز


پروژه عکس