تماس با ما : 44563476-021 info@roghansanati.com

کاربرد ادتیو در روغن های صنعتی

پروژه اطلاعات

  • sanati1
  • 15 اکتبر 2017

مورد مطالعه

کاربرد ادتیو در روغن های صنعتی

ادتیو در روغن های صنعتی بیشترین کاربرد را دارد.روغن صنعتی پایه که از پالایش نفت خام بدست می آید ، هنوز ویژگی لازم برای استفاده در موتور خودرو های مدرن و ماشین آلات صنعتی را به طور کامل دارا نیست ،موادی به آن افزوده می شود تا در روغن مقاومت لازم برای شرایط سنگین کار ، حرارت و فشار زیاد موتور ،به طور بهینه ایجاد شود. مهمترین موادی که به منظور تامین ویژگی های مناسب به روغن پایه افزوده می شود ،عبارتند از:

1- پاک کننده و معلق کننده ها (DETERGENTS & DISPERSANTS)

در طی فرایند احتراق ،مقدار زیادی ذرات دوده و مواد ناشی از احتراق ناقص پدید می آیند.این مواد تولید شده در روغن غیر محلول هستند و موجب تشکیل رسوب در پیستون می شوند و حتی ممکن است باعث چسبندگی رینگ و پبستون گردند از این مواد افزودنی پاک کننده ها و معلق کننده ،به اکثر روغن های روانساز ،برای از بین بردن رسوبات فوق افزوده می گردد. هرچه مقدار این افزودنی ها بیشتر باشد ،روغن از قدرت پاک کنندگی بیشتری برخوردار است . در نتیجه روغن سریع تر سیاه می شود و هرچه میزان این دو ماده افزودنی کمتر باشد رغن دیرتر سیاه می گردد،ولی باعت ته نشین شدن رسوبات و آسیب رسیدن به موتور می شود . بنابراین سیاه شدن سریع روغن هنگام کار ،بر خلاف تصور عامه ،به هیچ وجه دلیل نامرغوب بودن آن نیست.

2- بهبود دهنده شاخص گرانروی(VI-IMPROVER)

مولکول مواد افزودنی بالابرنده شاخص گرانروی ،بسپارها (پلیمر های ) زنجیری بلند و بزرگ (در مقایسه با مولکول روغن) هستند به طوری که در درجه حرارت پایین کمابیش به صورت کلوئیدی در روغن پراکنده میشوندو هر چه دمای روغن بالا رود ،با حل شدن بسپارها کاهش گرانروی روغن را جبران می کنند.این مواد بیشتر در روغن چند درجه ای (مالتی گردید) استفاده می شوند.

3- مواد ضد اکسید اسیون (ANTI OXIDANT)

بعضی از ترکیبات موجود در روغن بر اثر حرارت زیاد موتور و تماس دائم با هوا و مجاورت با فلزات مختلف موتور ،که ممکن است مانند یک کاتالیزور عمل نمایند،در معرض اکسید اسیون مدوام قرار گرفته و به موادی از قبیل پراکسید ها و ترکیبات آلی دیگر تبدیل می شوند.برای جلوگیری از اکسید شدن روغن ،مواد افزودنی ضد اکسید اسیون به آن اضافه می شود

4- مواد ضد سائیدگی (ANTI-WEAR)

در شرایط کاری سخت ،اجزای موتور شامل سوپاپ ها، بادامک ها، و... دچار ساییدگی می شوند.موادضد ساییدگی از بروز چنین ضایعاتی جلوگیری می نمایند.استفاده از این مواد به منظور ایجاد مقاومتی از مواد شیمیایی مابین قطعات متحرک و ثابت است تا از تماس مستقیم فلز با فلز و در نتیجه بروز تاثیرات ساییدگی جلوگیری کند.

5- مواد ضد خوردگی و ضد زنگ زدگی (ANTI-CORROSION & ANTI-RUST)

به طورکلی روغن های معدنی قابلیت محافظت و جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی را دارد ،اما در هنگام عمل به علت وارد شدن آب به صورت قطرات ریز در داخل روغن ، زنگ زدگی وخوردگی قطعات فلزی رخ می دهد . برای جلوگیری از این پدیده ،به اکثر روغن ها مواد افزودنی ضد خوردگی و ضد زنگ زدگی افزوده می شود.در ضمن مواد افزودنی قلیایی می توانند اسید های ناشی از عمل احتراق را (در موتور احتراق داخلی) که موجب خوردگی زنگ زدگی نیز هستند،از بین ببرند.

6- مواد پایین آورنده نقطه ریزش (POUR POINT DEPRESSANTS)

این مواد به منظور پایین آوردن نقطه ریزش به روغن افزوده می شوند تا راه اندازی و روشن کردن موتور در هوای بسیار سرد امکان پذیر گردد.یعنی به کمک این مواد ،ذرات پارافین را در دمای پایین به صورت معلق در روغن نگه می دارند و از بسته شدن روغن (جامدشدن آن) جلوگیری می نمایند.

7- مواد ضد کف (ANTI-FOAM)

در هنگام کار دستگاه های صنعتی و موتور ،به علت سرعت زیاد حرکت روغن و ایجاد تلاطم ،هوای وارد شده در روغن ،باعث تشکیل کف در آن می شود .برای جلوگیری از این پدیده و پیشگیری از بروز خسارت ،مواد ضد کف به روغن افزوده می شود

تهیه و تنظیم:روغن صنعتی

پروژه عکس

کاربرد ادتیو در روغن های صنعتی